4 กุมภาพันธ์ 2562 เช้านี้ กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277473

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ กทม. ร่วมกับโรงเรียนการบินกรุงเทพมหานคร นำเครื่องบินเล็กโปรยละอองน้ำ เหนือพื้นที่เขตบางแค บางบอน ทวีวัฒนา และตลิ่งชัน รวมทั้งหมด 11 เที่ยวบิน และทั้ง 50 เขต ระดม Big Cleaning บริเวณหน้าบ้านและสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ระหว่างถนนพระราม 2 ถึงถนนกัลปพฤกษ์ขณะที่วันนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เตรียมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวคาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้